krd co to

Krajowy Rejestr Długów – co to, jak działa i kto może do niego trafić?

Krajowy Rejestr Długów, w skrócie KRD, jest jednym z kluczowych narzędzi w Polsce służących do gromadzenia informacji o osobach fizycznych i firmach, które mają zaległości finansowe. Rejestr ten nie tylko pomaga w zwalczaniu długów, ale także pełni funkcję prewencyjną, zapobiegając oszustwom finansowym. Warto zaznaczyć, że KRD funkcjonuje na podstawie przepisów dotyczących biur informacji gospodarczej (BIG), podobnie jak trzy inne takie biura w Polsce: BIG InfoMonitor S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

KRD – co to? Rodzaje zadłużeń w KRD

Informacje gromadzone przez KRD obejmują różnorodne zobowiązania finansowe. W rejestrze znajdują się dane dotyczące zadłużeń wobec:

 • banków,
 • firm leasingowych,
 • firm windykacyjnych,
 • innych instytucji finansowych.

Rejestr zawiera szczegółowe dane o wysokości długu, terminach regulowania należności, a także o opóźnieniach w spłacie. W praktyce oznacza to, że każda firma lub instytucja finansowa, z którą dłużnik ma zobowiązania, może zgłosić taką osobę do KRD, jeśli zaległości nie zostaną uregulowane w określonym czasie (więcej tutaj).

Procedura wpisania do rejestru dłużników

Wpisanie do Krajowego Rejestru Długów nie odbywa się automatycznie. Proces ten zwykle inicjuje wierzyciel, który zgłasza dłużnika do bazy, gdy ten nie wywiązuje się z płatności. Aby zostać wpisanym do KRD, należy spełnić kilka warunków:

 • Zobowiązanie musi wynikać z konkretnego stosunku prawnego (np. umowy kredytowej).
 • Zadłużenie musi wynosić co najmniej 200 zł.
 • Należność nie została spłacona przez co najmniej 30 dni.
 • Minął co najmniej miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania do rejestru.

Do rejestru mogą trafić nie tylko osoby, które mają problemy ze spłatą kredytów czy pożyczek, ale także ci, którzy nie regulują w terminie innych zobowiązań, takich jak opłaty mieszkaniowe, mandaty, alimenty, opłaty urzędowe czy faktury.

Konsekwencje wpisania do KRD

Wpisanie do Krajowego Rejestru Długów niesie ze sobą poważne konsekwencje. Przede wszystkim wpływa to na wiarygodność finansową dłużnika, co może skutkować:

 • Trudnościami w uzyskaniu kredytu lub pożyczki – banki i inne instytucje finansowe często sprawdzają historię kredytową swoich klientów.
 • Ograniczeniami w zawieraniu umów – niektóre firmy mogą odmówić świadczenia usług osobom figurującym w KRD.
 • Problemami z zakupem abonamentów telefonicznych lub internetowych – operatorzy telekomunikacyjni również weryfikują historię kredytową klientów.
 • Trudnościami w znalezieniu pracy – niektóre firmy sprawdzają potencjalnych pracowników w bazie KRD.
 • Wyższymi kosztami usług – osoby z negatywnymi wpisami mogą otrzymywać oferty z wyższymi cenami, np. w przypadku ubezpieczeń.
 • Warto jednak pamiętać, że po spłaceniu zadłużenia wierzyciel ma obowiązek usunięcia wpisu z rejestru w ciągu 14 dni.
krd

Jak sprawdzić, czy jesteś w KRD?

Osoby, które podejrzewają, że mogą być wpisane do KRD, mogą łatwo to sprawdzić. Na stronie konsument.krd.pl dostępna jest opcja dla konsumentów, która umożliwia pobranie raportu o sobie. Zgodnie z przepisami, raz na pół roku można to zrobić bezpłatnie.

Jeżeli okaże się, że znajdujesz się w rejestrze, ważne jest jak najszybsze uregulowanie zaległości, aby wpis został usunięty. Regularne monitorowanie swojego statusu w KRD może pomóc w uniknięciu problemów finansowych w przyszłości.

Krajowy Rejestr Długów to istotne narzędzie zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników. Z jednej strony umożliwia firmom i instytucjom finansowym skuteczniejszą ochronę przed niewypłacalnymi klientami, z drugiej zaś motywuje dłużników do terminowego regulowania zobowiązań. Zrozumienie, jak działa KRD, oraz regularne monitorowanie swojej sytuacji finansowej mogą pomóc uniknąć wielu problemów i utrzymać dobrą historię kredytową.

Recent Posts